Integritetspolicy


Vi värnar om din integritet och strävar efter att hantera personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. I denna integritetspolicy beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det och hur vi hanterar dem.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan komma att samla in följande personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och telefonnummer)
 • Demografisk information (t.ex. ålder, kön, geografisk plats)
 • Webbplatsens användningsdata (t.ex. IP-adress, webbläsartyp, referenswebbplats, besökta sidor)
 • Varför samlar vi in personuppgifter?


Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster och produkter.
 • För att kunna kommunicera med dig och besvara dina frågor och förfrågningar.
 • För att kunna utföra marknadsundersökningar och analyser för att förbättra våra tjänster och produkter.
 • För att kunna anpassa webbplatsens innehåll efter dina intressen.
 • För att kunna tillhandahålla relevant annonsering.
 • För att följa lagar och regler.

Hur hanterar vi personuppgifter?

Vi hanterar personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, t.ex. våra samarbetspartners eller myndigheter, om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller egendom.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, att begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller tar bort dem och att begära att vi begränsar vår användning av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller om du har frågor eller klagomål angående vår hantering av personuppgifter, kan du kontakta oss på [kontaktuppgifter].

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer